• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216849 ยอดเข้าชม

กรมพัฒน์ฯ ปั้น “ดิจิทัล วิลเลจ” ช่วย 20 ชุมชนขายออนไลน์ พร้อมลุยดันเป็นที่เที่ยว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายึด “เถาเป่าโมเดล” ปั้นชุมชนต้นแบบ “ดิจิทัล วิลเลจ ออนไลน์” ช่วยชุมชนขายออนไลน์ได้แล้ว 20 หมู่บ้าน พร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว10

28 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" ปักหมุด 5 พื้นที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart Service บริการวิถีใหม่ สู่ตลาดออนไลน์" กิจกรรมเพิ่มศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ปีงบประมาณ 256410

25 ก.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากลุ่มเกษตรกรจัง หวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ/ภาคกลาง - กระเทียมมัดจุก      มัดละ 10

25 ก.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม