• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218086 ยอดเข้าชม

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องมาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนฯ

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

25 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม