• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213617 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานสินค้าศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

หลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานสินค้าของศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง เพื่อให้เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการภายใต้การบริการของศูนย์ฯ ใช้ตราสัญลักษณ์ "ดอกกราย" เพื่อประโยชน์ของตนเองและกลุ่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และจังหวัดระยอง ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์10

21 ก.ย. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
2563 ปีทองสินค้าเกษตร

ปีนี้ พูดได้ว่าเป็น “ปีทองสินค้าเกษตร” ปีหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะพืชผลทางการเกษตรเกือบจะทุกตัว ราคาสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน           เกษตรกรพอใจ ยิ้มออก เพราะขายผลผลิตได้คุ้มกับต้นทุน10

21 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ วิธีการ ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อเนื่อง สำหรับ การจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 410

18 ก.ย. 2563 11

อ่านเพิ่มเติม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  มาตรา 7 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร • มาตรา 710

18 ก.ย. 2563 95

อ่านเพิ่มเติม
รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน 

18 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม