• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

222777 ยอดเข้าชม

พาณิชย์”ลั่น“ไทยไม่ใช่ถังขยะโลก” ประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ

“พาณิชย์”ประกาศจุดยืน “ไทยไม่ใช่ถังขยะโลก” ออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 428 รายการ เพื่อป้องกันการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในประเทศ เผยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก10

5 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 28

ด้วยบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ซึ่งเป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษษโรค10

5 ต.ค. 2563 76

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน (ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง    ปี 2562 - มกราคม 2562 - กุมภาพันธ์ 256210

2 ต.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี - งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวงพาณิชย์        > โครงการที่ได้รับงบประมาณ10

2 ต.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นไทย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน และได้มีการปรับปรุงรายการสินค้า เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตรายใหม่ได้เสนอรายการสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันมีรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ10

2 ต.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม