• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

55618 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 710

31 ม.ค. 2563 13

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบัญชีคุมสินค้าและปริมาณรับ-จ่ายข้าว ในการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม10

31 ม.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)10

31 ม.ค. 2563 134

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลการตลาด จังหวัดระยอง

       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองในฐานะตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ในจังหวัดระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจการค้าและการตลาดของจังหวัด รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าตามสภาวการณ์ที่สำคัญภายในจังหวัด เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยดำเนินการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานให้ครอบคลุมเศรษฐกิจทุกด้าน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานต่าง10

31 ม.ค. 2563 156

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ถกแก้หน้ากากอนามัยขาดแคลน ยันมีพอขาย 4 เดือน พร้อมเร่งผลิต-นำเข้าเพิ่ม

กรมการค้าภายในเชิญผู้ผลิต ผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยถกรับมือปัญหาการขาดแคลน หลังความต้องการพุ่ง ทั้งใช้ป้องกันฝุ่นและไวรัสโคโรนา ยันมีสต๊อก 100 ล้านชิ้น เพียงพอใช้ 4 เดือน10

30 ม.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม