• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221303 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญชวนสั่งซื้อผลผลิตกระเทียมจากลุ่มเกษตรกรจัง หวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ/ภาคกลาง - กระเทียมมัดจุก      มัดละ 10

25 ก.ย. 2563 41

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องมาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนฯ

คำสั่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ที่ 15/2563 เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

25 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม