• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

214469 ยอดเข้าชม

พิธียกเสาธงชาติ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

         วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.09 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นร่วมพิธียกเสาธงชาติ10

11 ก.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพ จัดพิธีเปิดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม10

11 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง - แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง10

10 ก.ย. 2563 21

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2563

         วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 210

10 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
งาน “บิ๊กซี ฟู้ด แฟร์ ”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี สาขาระยอง  ชวนชิม ชวนชิล ในงาน “บิ๊กซี ฟู้ด แฟร์10

10 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม