• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

43404 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก10

29 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) และน้ำมันพืช

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ติดตามสถานการณ์ หน้ากากอนามัย เจลล์ล้างมือ สินค้าอุปโภคบริโภค เนื้อสุกรชำแหละ(เนื้อแดง) และน้ำมันพืช ประจำวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม10

28 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

            วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดจำหน่ายสินค้า ตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา!10

28 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบการซื้อขายกุ้งหน้าฟาร์ม ระหว่างผู้รับซื้อกุ้งกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดระยอง

             วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่กำกับ10

28 ส.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงาน กกร. ฯลฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ประกาศ กกร.) และประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลและจัดทำบัญชีคุมสินค้าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19)10

27 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม