• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221403 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 1000-082-0001/1-6 ของกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน 1 เครื่อง10

15 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินผลผู้ประกอบการ และการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการประเมินผลผู้ประกอบการ และการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ปี10

15 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้านปริมาณและราคา ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด และห้างสรรพสินค้า เทสโก้10

15 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่องให้ผลิตภัณฑ์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชและผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

13 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ OTOP โครงการส่งเสริมเครือข่ายองค์กรชุมชน KBO (Knowledge-Based OTOP)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ในการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์10

12 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม