• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216108 ยอดเข้าชม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท10

16 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2565

             วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง10

16 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม สามารถส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้10

16 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

15 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม