• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217278 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง10

10 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออกฯ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri -10

10 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

         วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน ตลาดสีเขียว ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ10

10 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดทองระยองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

         วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดทองระยองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง10

8 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (Focus Group)

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ10

8 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม