• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221964 ยอดเข้าชม

ขอชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจ งาน "Smart SME EXPO 2020"

smart SME Expo 2020 งานใหญ่ เพื่อคนทำธุรกิจโตรับโอกาส New Normal ปักหมุดแล้ว กับ10

18 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกระทรวงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกระทรวงพาณิชย์10

18 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-19 กับชีวิตใหม่ (New Normal) บนพื้นที่ EEC”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เศรษฐกิจหลังโควิด-1910

18 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

18 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม