• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203804 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

5 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กระทรวงพาณิชย์ เผย ผักขึ้นราคา ผักชีแตะกิโลกรัมละ 190-200 บาท ขณะเนื้อหมู ไข่ไก่ ถั่วฝักยาวคงที่ น้ำมันปาล์มดิบปรับลง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้พบว่า ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว10

4 ส.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

             วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม