• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

217174 ยอดเข้าชม

?“จุรินทร์”เป็นปลื้ม เซลส์แมนจังหวัดจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ยอดทะลุ 2,500 ล้าน

“จุรินทร์”เป็นประธานจัดงาน “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE" คาดมีการตกลงแลกเปลี่ยนและซื้อสินค้ายอดรวมทะลุ 2,500 ล้านบาท ชมพาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เซลส์แมนจังหวัดได้เป็นอย่างดี พรอมมอบภารกิจเปิดพื้นที่ขายให้กับเกษตรกร10

31 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi Search)

APi search ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรนวัตกรรม ของสถาบัน APi ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมลงทะเบียนกรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรนวัตกรรม ให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผู้ที่ลงทะเบียนสินค้าในระบบจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย จากทางสถาบัน10

28 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การให้บริการพื้นที่จำหน่ายสินค้าในระบบออนไลน์

ด้วยมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และอบรมเกษตรกรตามโครงการลดการเผาและลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่การเกษตร และโครงการส่งเสริมด้านการตลาดแล้วกว่า 50 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย10

28 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมของการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง

            วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมของการจัดงาน10

28 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม