• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223451 ยอดเข้าชม

กิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเพ จัดพิธีเปิดกิจกรรมกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม10

11 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

มาตรา 7 (4 ) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง - แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง10

10 ก.ย. 2563 21

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2563

         วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 210

10 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
งาน “บิ๊กซี ฟู้ด แฟร์ ”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี สาขาระยอง  ชวนชิม ชวนชิล ในงาน “บิ๊กซี ฟู้ด แฟร์10

10 ก.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ตลาด “จริงใจ Farmers’Market”

             วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน  2563 นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เยี่ยมชมและให้กำลังใจเกษตรกรและผู้ประกอบการในตลาด  “จริงใจ10

10 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
?“พาณิชย์”โชว์ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า 7 แสนชิ้น มูลค่า 354 ล้าน

“พาณิชย์”จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โชว์ทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากว่า 7 แสนชิ้น มูลค่า 354 ล้านบาท มีสารพัดสินค้าทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า เข็มขัด10

10 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม