• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221800 ยอดเข้าชม

ประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่  10  กันยายน  2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่10

10 ก.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง ด้านการเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563

         วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดระยอง10

10 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง10

10 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออกฯ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำสินค้าทางเลือกของภาคตะวันออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri -10

10 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม