• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212840 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

         วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

26 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
รายการสินค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการ "ธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น" โดยการจัดหาสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษต่ำกว่าราคาปกติจำหน่ายในร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน  เนื่องจากผู้ผลิตรายใหม่ได้เสนอรายการสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ  คลิก>>>

25 ส.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ10

25 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม