• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154591 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา จังหวัดนครนายก

ด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ เมืองปลาศรีจุฬา” มีการเลี้ยงปลาน้ำจืดและแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวจำหน่าย ดังนี้  - ปลานิลสด ราคาส่ง 33บาท ราคาปลีก 4510

8 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านติดตามผู้ได้รับผลกระทบและการเยียวยา ณ10

7 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม