• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39506 ยอดเข้าชม

โครงการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ ในภาคตะวันออก

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกลุ่มย่อย เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการวิจัยเรื่องผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้10

23 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ด้วย คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เห็นชอบปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจากเดิมซึ่งกำหนดให้ประกาศทุกๆ 15 วัน เป็นวันศุกร์10

23 ธ.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันข้าวงวดที่ 7 มี 4 ชนิดได้เงิน แต่น้อยลง หลังราคาตลาดขึ้น

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 7 รอบนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิดได้รับเงินชดเชย ส่วนข้าวเหนียวไม่ได้เหมือนเดิม เหตุราคายังสูงกว่าราคาประกัน แต่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างลดลงจากงวดที่ผ่านมา10

23 ธ.ค. 2562

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด “เดินกินชิม เที่ยวถนนยมจินดา

              วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 18.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ10

23 ธ.ค. 2562 69

อ่านเพิ่มเติม