• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220584 ยอดเข้าชม

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565

สถานการณ์เศรษฐกิจและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญในรอบสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบ ราคาทองคำ และอัตราแลกเปลี่ยน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7/2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

9 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าGIสมัครเข้าร่วม “โครงการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ขอเชิญผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า GI สมัครเข้าร่วม “โครงการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (External Control) ปีงบประมาณ 2566” รายละเอียดเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การเข้าร่วม10

8 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม