• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

39931 ยอดเข้าชม

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

            วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด10

18 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดระยอง10

18 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวนปี 2564)

          วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม10

18 ธ.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าออนไลน์

ขอเชิญชวน เกษตรกร ผู้ประกอบการ ซื้อ-ขาย ผลไม้ทางตลาดผลไม้ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางค้าขายและสร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยงการค้าสู่รูปแบบ E-Commerce โดยใช้ระบบตลาดผลไม้ออนไลน์ เปิดรับสมัครสมาชิกร้านค้าออนไลน์ฟรี10

18 ธ.ค. 2562 68

อ่านเพิ่มเติม