• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154570 ยอดเข้าชม

ประกาศฯ เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการฯ

**ประชาสัมพันธ์** ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ประชาชนในสถานที่ราชการ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 พ.ค. 2563 167

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนหน่วยงานราชการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงานราชการสนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถ ผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ขนาด 20010

1 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลากะพงขาว

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนสั่งซื้อปลากะพงขาวของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงให้สามารถระบายผลผลิตได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนการผลิต สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ใหญ่สุรพล10

1 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม