• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153386 ยอดเข้าชม

**ประชาสัมพันธ์**มาตรการของ EXIM BANK ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะภาคธุรกิจนั้น ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะธนาคารของรัฐที่สนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ10

1 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
กล้วยหอมทองปทุม ขึ้นทะเบียน GI เรียบร้อยแล้ว

กล้วยหอมทองปทุม (Hom Thong Pa-Thum Banana) ทะเบียนเลขที่ สช 63100136   ลักษณะเด่นคือ  รูปทรง10

1 พ.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม