• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203774 ยอดเข้าชม

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการยื่นงลการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่งอ การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256310

17 ก.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญอุดหนุนปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพง จังหวัดปัตตานี

ขอเชิญชวนอุดหนุน ปลากะพงของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงจังหวัดปัตตานี

15 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

15 ก.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม