• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220180 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2563

            วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ10

28 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ EXIM Mobile Clinic

            วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 10

28 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

            วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

28 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
รมว.พาณิชย์ เคาะพันธกิจ 4 ด้าน จัดการข้าวเน้นลดต้นทุนเหลือ 3,000 บาทต่อไร่ ใน 5 ปี เร่งทำแผนปฎิบัติเสนอ นบข. และ ครม.ต่อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ว่า เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิตและการตลาดข้าวรวมถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพของโลก โดยกำหนดเป็นพันธกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วย10

28 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่10

28 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม