• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

53003 ยอดเข้าชม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด10

26 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”10

25 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/25632 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)10

25 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอเขาชะเมา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจทางถนน อำเภอเขาชะเมา10

25 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)10

25 ธ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม