• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

218786 ยอดเข้าชม

การสัมมนาสร้างความสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในเครือข่าย (Team Building)

        วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการสัมมนาสร้างความสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในเครือข่าย (Team Building) หลักสูตร10

17 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

วันจันทร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ10

17 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม