• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205211 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 6 ณ ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์

                วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง จัดกิจกรรม10

14 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์”เตรียมจัดงาน GI Market 2020 ขนสินค้า GI ชื่อดัง 60 ร้านค้ามาให้เลือกซื้อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน “GI Market 2020 มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกร10

14 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 6

                วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง จัดกิจกรรม10

13 ก.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนการสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการนำกล้วยไม้สำหรับจัดงานหรือกิจกรรม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ รายละเอียดสินค้า 1. กล้วยไม้ที่จำหน่าย 2 สายพันธุ์10

13 ก.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม