• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

152963 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

แบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการภาครัฐเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตจังหวัดระยอง  สำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้ สามารถกดลิงค์ : https://forms.gle/UyMPZPLzH2o3pKV18

28 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 11/2563

วันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

28 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามขอบเขตของงาน (Term10

27 เม.ย. 2563 91

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2 วิธี วิธีที่10

27 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม