• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

204824 ยอดเข้าชม

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4

ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนกระเทียมแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวนอุดหนุน กระเทียมแห้ง คุณภาพดี จากกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - กระเทียมตัดลอน  ขนาดบรรจุ10

13 ก.ค. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม
*ข่าวประชาสัมพันธ์* ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.

  ***ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.*** สามารถสแกน QR Code10

10 ก.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม