• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

154033 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filig)

การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563         กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 10

27 เม.ย. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

        วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 10

27 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม