• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

221843 ยอดเข้าชม

ขอเชิญนิติบุคคลที่สนใจส่งออกหรือเป็นผู้ส่งออก เข้าร่วมอบรมโครงการ EXIM MOBILE CLINIC

ขอเชิญนิติบุคคลที่สนใจส่งออกหรือเป็นผู้ส่งออก เข้าร่วมอบรมโครงการ EXIM MOBILE CLINIC  >>>วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 >>>ณ10

19 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

         วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

19 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน เพื่อให้คณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม การค้า และการลงทุน

           วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านพาณิชยกรรม10

18 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม