• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

213516 ยอดเข้าชม

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563

สรุปประเด็นที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ Social Media และสรุปประเด็นแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 256310

3 ส.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง โทร. 0 3861 8968   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง โทร10

3 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม