• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

57170 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่10

16 ธ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯ เรื่องการรับชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เริ่มรับชำระเงิน ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) ด้วยบัตรเดบิต/เครดิต (Debit10

16 ธ.ค. 2562 44

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 2561 – 2563

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการเชื่อมโยงตลาด แปลงใหญ่ ปี 256110

16 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค10

13 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมผ่านระบบ Web Conference เรื่องการชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web10

13 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม