• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220782 ยอดเข้าชม

ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อน ในจังหวัดระยอง"

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 08.00 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

7 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนสิงหาคม 256510

1 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม