• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

203463 ยอดเข้าชม

ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

       วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด10

29 มิ.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสนใจร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์"

ด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์" (Logistics Management & e-Logistics) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New10

29 มิ.ย. 2563 37

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสั่งซื้อ อินทผลัม สายพันธุ์บาร์ฮี จังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญชวนสั่งซื้อ อินทผลัม สายพันธุ์บาร์ฮี  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกอินทผลัมจังหวัดมุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID - 19 อินทผลัมสด สายพันธุ์บาร์ฮี10

29 มิ.ย. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง เรื่อง ขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

           ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรเชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามรายชื่อที่แนบท้ายคำสั่งนี้มิได้ทำการค้าขายหรือประกอบการงานแล้ว นายทะเบียนจึงมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนบริษัท เพื่อสอบถามว่ายังทำการค้าขายหรือประกอบการงานอยู่หรือไม่10

29 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม