• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223285 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

             วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา10

10 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน10

10 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
แผนการดำเนินการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อลดค่าครองชีพของผู้บริโภค จังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม10

6 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม