• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220233 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนซื้อเนื้อหมูคุณภาพดี ราคาถูก

ขอเชิญชวนซื้อเนื้อหมูคุณภาพดี ราคาถูก ตามมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร เพื่อลดค่าครองชีพของผู้บริโภค

6 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ10

6 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

5 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม