• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

220538 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ เผย ผักขึ้นราคา ผักชีแตะกิโลกรัมละ 190-200 บาท ขณะเนื้อหมู ไข่ไก่ ถั่วฝักยาวคงที่ น้ำมันปาล์มดิบปรับลง

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้พบว่า ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงรายการ เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดย ผักคะน้า กะหล่ำปลี ผักกาดขาว10

4 ส.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

             วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง10

3 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง (คทช. จังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระยอง10

3 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) ระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2563

สรุปประเด็นที่มีประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อ Social Media และสรุปประเด็นแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 256310

3 ส.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม