• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

153193 ยอดเข้าชม

?“พาณิชย์”จับมือผู้ผลิต ห้าง ลดราคาสินค้า 6 กลุ่ม 72 รายการ 5-58% ช่วยคนไทยสู้โควิด-19

“พาณิชย์”จับมือผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าส่งค้าปลีก จัดโครงการลดราคาสินค้าช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19 นำร่อง 6 กลุ่มสินค้า รวม 72 รายการ มีทั้งอาหาร10

16 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง10

16 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Web Conference

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด 10

16 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อปลากระพงแปรรูป กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงปลาทะเลอำเภอแกลง ***คุณภาพมาตรฐาน GAP กรมประมง*** - ปลากะพงแดดเดียว แบบตัวแล่ผีเสื้อ นน10

15 เม.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒฯ เรื่องการให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การให้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มที่ลิงค์ด้านล่าง>>> https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_doc_certifiedcopy_covid19_630410.pdf

15 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม