• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

41303 ยอดเข้าชม

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่3)

14 พ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
ครม.เคาะประกันรายได้มัน งบ 9.6 พันล้าน จ่ายงวดแรก 1 ธ.ค. จากนั้นทุกวันที่ 1 รวม 12 งวด

ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง อนุมัติงบประมาณดำเนินการ 9,671 ล้านบาท ให้สิทธิเกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียน กำหนดราคาประกันที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10010

13 พ.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม