• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216680 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 27/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง10

15 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญพบกับทิศทางยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรและอาหารไทย ให้ผงาดในตลาดโลกยุค New Normal ใน Town Hall “อาหารไทย อาหารโลก” เก

โดยพบกับวิสัยทัศน์จาก รัฐมนตรี 2 กระทรวงหลักที่จะนำพาให้ไทยส่งออกอาหารติด 1 ใน 10 ของโลกจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์10

15 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด

         วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด10

14 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 6 ณ ที่ว่าการอำเภอวังจันทร์

                วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง จัดกิจกรรม10

14 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม