• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

219151 ยอดเข้าชม

พาณิชย์”เตรียมจัดงาน GI Market 2020 ขนสินค้า GI ชื่อดัง 60 ร้านค้ามาให้เลือกซื้อ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน “GI Market 2020 มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกร10

14 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 6

                วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง จัดกิจกรรม10

13 ก.ค. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนอุดหนุนการสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการนำกล้วยไม้สำหรับจัดงานหรือกิจกรรม

ขอเชิญชวนสั่งซื้อกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้ รายละเอียดสินค้า 1. กล้วยไม้ที่จำหน่าย 2 สายพันธุ์10

13 ก.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ10

13 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4

ขอเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกับกิจกรรม พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4 วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม10

13 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม