• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

205533 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.) ครั้งที่ 3/2563

          วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง10

15 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์....ขอเชิญชวนสั่งซื้อพริกไทยขาว จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญชวนสั่งซื้อพริกไทยขาว  เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการพริกไทย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายละเอียดการจำหน่าย > พริกไทยขาว ราคาส่ง10

12 มิ.ย. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านธงฟ้า (โชวห่วย) และ ร้านค้าโชวห่วยในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ "สมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่"

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   คลิก>>>โครงการสมาร์ทโชวห่วยเดลิเวอรี่ หากไม่สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ด้านล่าง>>>

12 มิ.ย. 2563 9

อ่านเพิ่มเติม