• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

216786 ยอดเข้าชม

ขอเชิญชวนอุดหนุนกระเทียมแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเชิญชวนอุดหนุน กระเทียมแห้ง คุณภาพดี จากกลุ่มกระเทียมแปลงใหญ่ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - กระเทียมตัดลอน  ขนาดบรรจุ10

13 ก.ค. 2563 38

อ่านเพิ่มเติม
*ข่าวประชาสัมพันธ์* ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.

  ***ประกาศ กกร. ประกาศสำนักงาน กกร. และระเบียบสำนักงาน กกร.*** สามารถสแกน QR Code10

10 ก.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
จดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 8

กองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค ได้จัดทำจดหมายข่าวพาณิชย์ภูมิภาค ปีที่ 5 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งมีเนื้อหาเด่นในฉบับ ดังนี้10

10 ก.ค. 2563 45

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วม โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA"

ขอเชิญชวนเกษตรกร สหกรณ์โคนม ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปที่สนใจสมัครเข้าร่วม โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล ขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA"                     โครงการ "โคนมไทยก้าวไกล10

10 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม