• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223349 ยอดเข้าชม

กระทรวงพาณิชย์ รับหมูแพง จากความต้องการสูงขึ้น เตรียมขอความร่วมมือขายหมูราคาเหมาะสมในห้าง,งานลดค่าครองชีพ

จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าหมูเนื้อแดงในตลาดขณะนี้ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 160-170 บาทนั้น มีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ทำการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในการพิจารณาราคาจำหน่ายหมูเป็นหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบกับการบริโภคของประชาชนในประเทศมากจนเกินไป นอกจากนี้ ได้มีการประสานหากมีความจำเป็น จะมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคา เหมาะสมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า10

20 ก.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

            วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน10

20 ก.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2563

              วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง10

20 ก.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดระยอง ครั้งที่10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 8 ณ วัดเขากระโดน

                วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

            วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน10

20 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม