• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

40376 ยอดเข้าชม

ประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2562

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ สนับสนุนและตรวจสอบการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดระยอง10

29 ต.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญชวนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการพลังงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน รุ่นที่ 8 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  10

28 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดระยอง10

24 ต.ค. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม