• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

223568 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภคระดับจังหวัด จังหวัดระยอง10

15 ก.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

                วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างวัฒนานุกิจ ซิตี้สโตร์ จ.ระยอง10

15 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 27/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง10

15 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญพบกับทิศทางยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรและอาหารไทย ให้ผงาดในตลาดโลกยุค New Normal ใน Town Hall “อาหารไทย อาหารโลก” เก

โดยพบกับวิสัยทัศน์จาก รัฐมนตรี 2 กระทรวงหลักที่จะนำพาให้ไทยส่งออกอาหารติด 1 ใน 10 ของโลกจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์10

15 ก.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม