• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

40441 ยอดเข้าชม

งานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี 2562 (Long Beach Festival 2019)

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมดนตรี ประจำปี10

22 ต.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรม โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ10

21 ต.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบ Paperless เพิ่มเติม

ด้วยการการค้าต่างประเทศ กำหนดออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า แบบไร้เอกสารเพิ่มเติม สำหรับสินค้ารวม 3 กลุ่ม มีผลบังคับใช้วันที่ 110

18 ต.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม