• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ข่าวประชาสัมพันธ์

212617 ยอดเข้าชม

กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 3 ณ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

        วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  สาขาระยอง 10

29 มิ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

       วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด10

29 มิ.ย. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสนใจร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์"

ด้วย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์" (Logistics Management & e-Logistics) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในด้านการบริหารกลยุทธ์เชิงรุกในยุค New10

29 มิ.ย. 2563 37

อ่านเพิ่มเติม